CUỘC THI “90 NĂM VẺ VANG ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA”

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN

Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.
Thể lệ và tham gia thi tại website https://www.90namdangbothanhhoa.vn/
1_03