Một số hình ảnh lễ kỷ niệm ngày 20/10/2020

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

IMG20201019155226

IMG20201019155222

IMG20201019155617

IMG20201019155623