DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ LÝ – CÔNG NGHỆ – TDQP NĂM HỌC 2019-2020

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

1.     Tổ Lý-CN-TD,QP
1 Nguyễn Thih Hiền TD Giáo viên  
2 Lê Trọng Trình Lý,CN, Nghề TTCM  
3 Lê Thị Hồng Lý,CN, Nghề Giáo viên  
4 Trương Nho Dũng Giáo viên  
5 Lê Thị Kim Dung Lý,CN Giáo viên GV Hợp đồng
6 Ngô Đức Dũng TPCM  
7 Nguyễn Bá Chương Công nghệ Giáo viên  
8 Lê Văn Sơn Công nghệ Giáo viên  
9 Cao Xuân Lăng Công nghệ Giáo viên  
10 Lê Thế Ngà Thể dục NTCM THPT  
11 Mai Huy Thắng Thể dục Giáo viên  
12 Phùng Văn Thiết Thể dục Giáo viên  
13 Trần Văn Thục Quốc phòng NTCM  
14 Mai Văn Nam Thể dục NTCM THCS, TPT Đội