DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ HÓA – SINH – NHAC NĂM HỌC 2019-2020

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

1.     Hoá-Sinh-Nhạc
Phạm Thị Nhân Sinh TTCM
Lê Thị Thuận Sinh Giáo viên
Trần Thị Thắm Sinh TPCM
Hoàng Thị Hồng Sinh Giáo viên GV Hợp đồng
Nguyễn Hồng Nhung Hoá Giáo viên
Đỗ Thị Minh Hoá Giáo viên
Mai Thị Đức Hóa, Sinh Giáo viên GV Hợp đồng
Hà Văn Điệp Nhạc NTCM
Trương Phát Khuê Hóa Giáo viên
Nguyễn Thị Bạch Hóa NTCM THCS