DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ ĐỊA – CD- NN NĂM HỌC 2019-2020

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

1.     Tổ Địa-CD-Ngoại ngữ
1 Mai Đình Tri Địa TTCM  
2 Nguyễn Thị Ngọc Diệp Tiếng anh Giáo viên  
3 Lê Văn Phương Địa NTCM THCS  
4 Trần Thị Hạnh GDCD NTCM  THPT  
5 Lê Ngọc Thu GDCD Giáo viên  
6 Lại Thị Thúy GDCD NTCM THCS  
8 Lê Thị Kim Lợi Tiếng anh Giáo viên  
9 Trịnh Thị Thu Hoài Tiếng anh NTCM THPT  
10 Mai Thị Thúy Tiếng anh Giáo viên  
11 Trần Thị Phương Thảo Tiếng anh Giáo viên GV Hợp đồng
12 Dương Thị Mai Tiếng anh Giáo viên GV Hợp đồng
13 Lê Thị Định Tiếng anh TPCM