Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 CV 4040 KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH DẠY HỌC 16-9-2021 hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022 Tải về
2 CV Hướng dẫn đánh giá giờ dạy năm học 2020-2021 27-01-2021 Tải về
3 ĐIỀU CHỈNH THU HỌC PHÍ 12-10-2020 Tải về
4 Thông tư 32- Điều lệ trường TH 15-09-2020 Tải về
5 CV 3280 – HD ĐIỀU CHỈNH CÁC MÔN HỌC 27-08-2020 Tải về
6 Thông tư 26 sử đổi Thông tư 58 26-08-2020 Tải về
7 CV HỖ TRỢ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN 03-04-2020 CV 853/SGDĐT-VP hỗ trợ dạy học trực tuyến Tải về
8 CÔNG VĂN 1113 ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ 2 30-03-2020 Điều chỉnh chương trình học kỳ 2 năm học 2019-2020 do ảnh hưởng dịch Covid -19 Tải về
9 LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU BIA 14-6-2019 Tải về
10 CV 572/HD- SGDĐT 29-3-2017 Hướng dẫn đánh giá giờ dạy của sở GD và ĐT Tỉnh Thanh Hóa Tải về
11 Công văn 5555/BDGDT-GDTrH 10-08-2014 Công văn hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về kiểm tra, đánh giá giờ dạy. Tải về
12 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
13 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về
14 Thông tư 58/2011-TT-BGDĐT 12-12-2011 Tải về
15 QUY CHẾ THI THPT QUỐC GIA 2019 Ngày 19 tháng 4 năm 2019 Tải về