Tổ chuyên môn

DANH SÁCH NHÂN VIÊN TỔ VĂN PHÒNG

DANH SÁCH NHÂN VIÊN TỔ VĂN PHÒNG

Lượt xem:

1. Trần Thị Thu Hằng 2. Lê Thị Liên 3.Lê Thị Vân Giang 4.Trần Thị Phương 5. Hoàng Thị Lý 6.Cao Duy Tiến 7.Trần Đình Hoàng [...]

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ ĐỊA – CD- NN NĂM HỌC 2019-2020

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ ĐỊA – CD- NN NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

1.     Tổ Địa-CD-Ngoại ngữ 1 Mai Đình Tri Địa TTCM   2 Nguyễn Thị Ngọc Diệp Tiếng anh Giáo viên   3 Lê Văn Phương Địa NTCM THCS   4 Trần Thị Hạnh GDCD NTCM  THPT   5 Lê [...]

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ VĂN – SỬ NĂM HỌC 2019-2020

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ VĂN – SỬ NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

1 Mai Hồng Thái Văn Hiệu trưởng 2 Nguyễn Thị Thu Hiền Văn TTCM 3 Vũ Thị Hà Văn TPCM 4 Phạm Thị Thu Văn Giáo viên GV Hợp đồng 5 Nguyễn Xuân Chiến Văn Giáo viên 6 Nguyễn [...]

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ LÝ – CÔNG NGHỆ – TDQP NĂM HỌC 2019-2020

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ LÝ – CÔNG NGHỆ – TDQP NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

1.     Tổ Lý-CN-TD,QP 1 Nguyễn Thih Hiền TD Giáo viên   2 Lê Trọng Trình Lý,CN, Nghề TTCM   3 Lê Thị Hồng Lý,CN, Nghề Giáo viên   4 Trương Nho Dũng Lý Giáo viên   5 Lê Thị [...]

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ HÓA – SINH – NHAC NĂM HỌC 2019-2020

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ HÓA – SINH – NHAC NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

1.     Hoá-Sinh-Nhạc Phạm Thị Nhân Sinh TTCM Lê Thị Thuận Sinh Giáo viên Trần Thị Thắm Sinh TPCM Hoàng Thị Hồng Sinh Giáo viên GV Hợp đồng Nguyễn Hồng Nhung Hoá Giáo viên Đỗ Thị Minh Hoá Giáo viên [...]

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ TOÁN – TIN

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ TOÁN – TIN

Lượt xem:

1.     Tổ Toán-Tin 1 Nguyễn Văn Quý Toán Phó HT   2 Đỗ Thanh Hùng Toán Phó HT   3 Lê Quang Cường Toán TTCM   4 Nguyễn Ngọc Anh Toán Giáo viên   5 Lê Văn Thành Toán [...]