Thi và Tuyển sinh

Kết quả thi HSG Cấp tỉnh năm 2023

Kết quả thi HSG Cấp tỉnh năm 2023

Lượt xem:

[...]

Kết quả thi HSG cấp tỉnh năm 2022

Kết quả thi HSG cấp tỉnh năm 2022

Lượt xem:

[...]

Hướng dẫn công tác thi TN THPT năm 2023

Hướng dẫn công tác thi TN THPT năm 2023

Lượt xem:

[...]

Kế hoạch thi HSG QP-AN năm học 2020-2021

Kế hoạch thi HSG QP-AN năm học 2020-2021

Lượt xem:

[...]

ĐIỂM THI TN THPT NĂM 2020 TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGHI SƠN

ĐIỂM THI TN THPT NĂM 2020 TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGHI SƠN

Lượt xem:

[...]

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2020-2021

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

[...]