Thi đua – Khen thưởng

LỄ SƠ KẾT VÀ TRAO THƯỞNG HSG CẤP TỈNH, THỊ XÃ NĂM 2020

LỄ SƠ KẾT VÀ TRAO THƯỞNG HSG CẤP TỈNH, THỊ XÃ NĂM 2020

Lượt xem:

Giáo viên có Học sinh giỏi cấp Tỉnh, cấp Thị xã năm 2020 Học sinh đạt giải cấp tỉnh, cấp Thị xã năm 2020 [...]

KẾT QUẢ HỘI THAO QP-AN CẤP TỈNH NĂM HỌC 2020-2021

KẾT QUẢ HỘI THAO QP-AN CẤP TỈNH NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

[...]

THỐNG KÊ ĐIỂM THI TN THPT NĂM 2020 TRƯỜNG THPT NGHI SƠN

THỐNG KÊ ĐIỂM THI TN THPT NĂM 2020 TRƯỜNG THPT NGHI SƠN

Lượt xem:

[...]

Quy chế xếp loại thi đua cá nhân năm học 2019-2020

Quy chế xếp loại thi đua cá nhân năm học 2019-2020

Lượt xem:

[...]