Hoạt động chuyên môn

KẾT QUẢ THI KSCL 12-LẦN 2 NĂM HỌC 2023-2024

KẾT QUẢ THI KSCL 12-LẦN 2 NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

[...]

Kết quả thi HSG Cấp thị xã năm học 2022-2023

Kết quả thi HSG Cấp thị xã năm học 2022-2023

Lượt xem:

[...]

Kết quả thi HSG Cấp tỉnh năm học 2022-2023

Kết quả thi HSG Cấp tỉnh năm học 2022-2023

Lượt xem:

[...]

Kết quả thi HSG Tỉnh năm học 2021-2022

Kết quả thi HSG Tỉnh năm học 2021-2022

Lượt xem:

[...]

KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM 2020

KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM 2020

Lượt xem:

[...]

KẾT QUẢ HỘI THAO QP-AN CẤP TỈNH NĂM HỌC 2020-2021

KẾT QUẢ HỘI THAO QP-AN CẤP TỈNH NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

[...]

Kế hoạch thi HSG QP-AN năm học 2020-2021

Kế hoạch thi HSG QP-AN năm học 2020-2021

Lượt xem:

[...]

KẾ HOẠCH BD HSG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2020-2021

KẾ HOẠCH BD HSG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

[...]

KHCM KHỐI THPT NĂM HỌC 2020-2021

KHCM KHỐI THPT NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

[...]

KẾ HOẠCH THI HSG KHỐI 10 NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH THI HSG KHỐI 10 NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

[...]

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN VÀ TRUYỀN HÌNH

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN VÀ TRUYỀN HÌNH

Lượt xem:

[...]

Hướng dẫn sử dụng VNPT Eleanrning dùng cho Giáo viên dạy học trực tuyến và giao bài cho học sinh

Hướng dẫn sử dụng VNPT Eleanrning dùng cho Giáo viên dạy học trực tuyến và giao bài cho học sinh

Lượt xem:

Thầy cô và các em học sinh thực hiện theo quy trình sau: 1. Tạo tên khoá học và khai báo thông tin chung về khoá học. 2. Thêm học viên: Chọn học sinh từ DS học sinh của [...]

Trang 1 / 212