Hoạt động nhà trường

Kết quả thi HSG Tỉnh năm học 2021-2022

Kết quả thi HSG Tỉnh năm học 2021-2022

Lượt xem:

[...]

KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM 2020

KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM 2020

Lượt xem:

[...]

KẾT QUẢ HỘI THAO QP-AN CẤP TỈNH NĂM HỌC 2020-2021

KẾT QUẢ HỘI THAO QP-AN CẤP TỈNH NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

[...]

Một số hình ảnh lễ kỷ niệm ngày 20/10/2020

Một số hình ảnh lễ kỷ niệm ngày 20/10/2020

Lượt xem:

[...]

Kế hoạch thi HSG QP-AN năm học 2020-2021

Kế hoạch thi HSG QP-AN năm học 2020-2021

Lượt xem:

[...]

KẾ HOẠCH BD HSG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2020-2021

KẾ HOẠCH BD HSG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

[...]

KHCM KHỐI THPT NĂM HỌC 2020-2021

KHCM KHỐI THPT NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

[...]

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN THPT TỈNH THANH HÓA NĂM 2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN THPT TỈNH THANH HÓA NĂM 2020

Lượt xem:

Theo thông báo tuyển dụng giáo viên THPT tỉnh Thanh Hóa năm 2020 Chỉ tiêu trường THCS và THPT Nghi Sơn là 7 giáo viên gồm các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Ngoại Ngữ,KTCN [...]

KẾ HOẠCH THI HSG KHỐI 10 NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH THI HSG KHỐI 10 NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

[...]

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN VÀ TRUYỀN HÌNH

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN VÀ TRUYỀN HÌNH

Lượt xem:

[...]

Hướng dẫn sử dụng VNPT Eleanrning dùng cho Giáo viên dạy học trực tuyến và giao bài cho học sinh

Hướng dẫn sử dụng VNPT Eleanrning dùng cho Giáo viên dạy học trực tuyến và giao bài cho học sinh

Lượt xem:

Thầy cô và các em học sinh thực hiện theo quy trình sau: 1. Tạo tên khoá học và khai báo thông tin chung về khoá học. 2. Thêm học viên: Chọn học sinh từ DS học sinh của [...]

KẾ HOẠCH LÀM ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THPT QUỐC GIA

KẾ HOẠCH LÀM ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THPT QUỐC GIA

Lượt xem:

[...]

Trang 1 / 212