Hoạt động nhà trường

Kết quả thi HSG Cấp thị xã năm học 2022-2023

Kết quả thi HSG Cấp thị xã năm học 2022-2023

Lượt xem:

[...]

Kết quả thi HSG Cấp tỉnh năm học 2022-2023

Kết quả thi HSG Cấp tỉnh năm học 2022-2023

Lượt xem:

[...]

Kết quả thi HSG Tỉnh năm học 2021-2022

Kết quả thi HSG Tỉnh năm học 2021-2022

Lượt xem:

[...]

KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM 2020

KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM 2020

Lượt xem:

[...]

KẾT QUẢ HỘI THAO QP-AN CẤP TỈNH NĂM HỌC 2020-2021

KẾT QUẢ HỘI THAO QP-AN CẤP TỈNH NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

[...]

Một số hình ảnh lễ kỷ niệm ngày 20/10/2020

Một số hình ảnh lễ kỷ niệm ngày 20/10/2020

Lượt xem:

[...]

Kế hoạch thi HSG QP-AN năm học 2020-2021

Kế hoạch thi HSG QP-AN năm học 2020-2021

Lượt xem:

[...]

KẾ HOẠCH BD HSG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2020-2021

KẾ HOẠCH BD HSG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

[...]

KHCM KHỐI THPT NĂM HỌC 2020-2021

KHCM KHỐI THPT NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

[...]

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN THPT TỈNH THANH HÓA NĂM 2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN THPT TỈNH THANH HÓA NĂM 2020

Lượt xem:

Theo thông báo tuyển dụng giáo viên THPT tỉnh Thanh Hóa năm 2020 Chỉ tiêu trường THCS và THPT Nghi Sơn là 7 giáo viên gồm các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Ngoại Ngữ,KTCN [...]

KẾ HOẠCH THI HSG KHỐI 10 NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH THI HSG KHỐI 10 NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

[...]

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN VÀ TRUYỀN HÌNH

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN VÀ TRUYỀN HÌNH

Lượt xem:

[...]

Trang 1 / 212