Văn bản QPPL

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU BIA 14-6-2019 Tải về