Văn bản Bộ GD&ĐT

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Thông tư 32- Điều lệ trường TH 15-09-2020 Tải về
2 CV 3280 – HD ĐIỀU CHỈNH CÁC MÔN HỌC 27-08-2020 Tải về
3 Thông tư 26 sử đổi Thông tư 58 26-08-2020 Tải về
4 CÔNG VĂN 1113 ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ 2 30-03-2020 Điều chỉnh chương trình học kỳ 2 năm học 2019-2020 do ảnh hưởng dịch Covid -19 Tải về
5 Công văn 5555/BDGDT-GDTrH 10-08-2014 Công văn hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về kiểm tra, đánh giá giờ dạy. Tải về
6 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
7 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về
8 Thông tư 58/2011-TT-BGDĐT 12-12-2011 Tải về